Skoči na vsebino

O projektu

Pomen in rezultati projekta

Programsko območje Slovenija-Avstrija se sooča z izzivi, povezanimi z obilnimi dežnimi in snežnimi padavinami, kot sopoplave, snežni plazovi, velike snežne obremenitve infrastrukture in pomanjkanje snežne odeje za turistične dejavnosti. Opozorila, povezana s temi dogodki, na avstrijsko-slovenski meji trenutno niso usklajena, čeprav se obe državi srečujeta s podobnimi izzivi. To jasno nakazuje na potrebo po uskladitvi in skupnem razvoju vremenskih napovedi in opozoril na tem območju.

Projekt bo prispeval k boljšim napovedim in opozorilom o poplavah, taljenju snega, sneženju, snežni obtežitvi, potencialu za umetno zasneževanje in o nevarnosti zaradi snežnih plazov. Za dosego tega bodo projektni partnerji skupaj razvili inovativne numerične modele in sisteme za monitoring. Za povečanje ozaveščenosti bodo izdelana nova izobraževalna in promocijska gradiva, na ciljne skupine pa bodo tudi neposredno naslovljene delavnice, usposabljanja, seminarji in konference.