CROSSRISK - JAVNA OPOZORILA

Zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje

Play Video

Promocijski video

Projekt bo prispeval k boljšim napovedim in opozorilom o poplavah, taljenju snega, sneženju, snežni obtežitvi, potencialu za umetno zasneževanje in o nevarnosti zaradi snežnih plazov. Za dosego tega bomo projektni partnerji skupaj razvili inovativne numerične modele in sisteme za monitoring. Za povečanje ozaveščenosti bodo izdelana nova izobraževalna in promocijska gradiva, na ciljne skupine pa bodo tudi neposredno naslovljene delavnice, usposabljanja, seminarji in konference.

Brošura

Dolga leta se je na tečajih poudarjalo prepoznavanje in preučevanje problematičnih snežnih razmer.
Vendar se je izkazalo, da zavedanje in prepoznavanje ni dovolj. Navkljub vsemu znanju ljudje še vedno ignoriramo očitne znake nevarnosti in sprejemamo slabe odločitve.

Izobraževalni kviz

Preverite svoje znanje o plazovih v zabavnem interaktivnem kvizu.

Enoten spletni portal za snežne in plazovne razmere

Prebivalstvo čezmejne slovensko-avstrijske (SI-AT) programske regije je v mnogih ozirih izpostavljeno nevarnostim, ki jih povzročata dež in sneg. V smislu opozarjanja projekt CROSSRISK razvija enotna opozorila pred nevarnostmi, ki so posledica padavin. To poteka v sodelovanju z avstrijskimi in slovenskimi opozorilnimi službami (meteorološke in pristojne državne službe) ter partnerskimi ustanovami iz področja znanosti.

interreg_si-at_sl_de_rgb

ZAMG

Novi izdelki za napovedovanje nevarnosti in priložnosti, povezanih s snegom v regiji SI-AT.

A14

Izboljšane hidrološke napovedi za boljša poplavna opozorila v regiji SI-AT.

ARSO

Nove tehnične metode za razširjanje produktov s ciljem doseganja boljše vidnosti in uporabe informacij glede tveganj in priložnosti, povezanih s snegom in poplavami na območju SI-AT.

UM FERI

Izboljšana ozaveščenost in dojemanje  tveganj in priložnosti, povezanih s poplavami in snežno odejo v SI-AT regiji.

Preverite, kdo vse so naši projektni partnerji

YouTube profil in spletna stran projekta CrossRisk