Skoči na vsebino

Vsebina projekta

Pomen in rezultati projekta

Programsko območje Slovenija-Avstrija se sooča z izzivi, povezanimi z obilnimi dežnimi in snežnimi padavinami, kot sopoplave, snežni plazovi, velike snežne obremenitve infrastrukture in pomanjkanje snežne odeje za turistične dejavnosti. Opozorila, povezana s temi dogodki, na avstrijsko-slovenski meji trenutno niso usklajena, čeprav se obe državi srečujeta s podobnimi izzivi. To jasno nakazuje na potrebo po uskladitvi in skupnem razvoju vremenskih napovedi in opozoril na tem območju.

Projekt bo prispeval k boljšim napovedim in opozorilom o poplavah, taljenju snega, sneženju, snežni obtežitvi, potencialu za umetno zasneževanje in o nevarnosti zaradi snežnih plazov. Za dosego tega bodo projektni partnerji skupaj razvili inovativne numerične modele in sisteme za monitoring. Za povečanje ozaveščenosti bodo izdelana nova izobraževalna in promocijska gradiva, na ciljne skupine pa bodo tudi neposredno naslovljene delavnice, usposabljanja, seminarji in konference.

Projekt sestavljajo štirje vsebinski sklopi, ki obsegajo vse od izdelave novih meteoroloških in hidroloških izdelkov pa do njihovega posredovanja  ciljnim uporabnikom prek novih metod in načinov.

T2 [POPLAVA] – Izboljšane hidrološke napovedi za boljša poplavna opozorila v regiji SI-AT (odgovorni projektni partner: A14).

Izboljšane napovedi poplav z nadgradnjo modelov Mure.

Poplavni scenariji za izboljšavo načrtov zaščite in reševanja ob poplavah s katalogom in zemljevidom poplavnih scenarijev.

Izboljšano spremljanje pretokov rek z nadgradnjo merilnih sistemov.

Ocena vpliva podnebnih sprememb na prihodnji razvoj padavin in poplav ter izdelava poročila o ekstremnih padavinah.

T3 [IZROČANJE] – Nove tehnične metode za razširjanje produktov s ciljem doseganja boljše vidnosti in uporabe informacij glede tveganj in priložnosti, povezanih s snegom in poplavami na območju SI-AT (odgovorni projektni partner: ARSO).

Izboljšane tehnične metode za dostavo in diseminacijo produktov za opozorila in napoved.

Izboljšana dostopnost produktov za opozarjanje in napovedovanje.

T4 [OZAVEŠČANJE] – Izboljšana ozaveščenost in dojemanje  tveganj in priložnosti, povezanih s poplavami in snežno odejo v SI-AT regiji (odgovorni projektni partner: UM FERI).

Izdelava novih oblikovalskih konceptov za bolj razumljive uporabniške produkte.

Izboljšano odločanje v procesu plazovnega opozarjanja in pri delu plazovnih komisij ter izdelava plazovnega učbenika in gradiva za izobraževanja.

Promocija rezultatov ter izobraževanje.