Zum Inhalt springen

Projektinhalt

Projekt sestavljajo štirje vsebinski sklopi, ki segajo od izdelave novih meteoroloških in hidroloških izdelkov do njihove komunikacije z novimi metodami in načini.

T1[SNEG] – Novi izdelki za napovedovanje nevarnosti in priložnosti, povezanih s snegom v regiji SI-AT  (Odgovorni projektni partner: ZAMG)

– Razvoj modelov za napovedovanje količine snega ter potenciala za umetno zasneževanje in dnevna napoved odtoka zaradi taljenja snega.

– Krajevna ocena nevarnosti snežnih plazov na temelju radarskih meritev, konvencionalnih snežnih in meteoroloških podatkov na treh pilotnih območjih.

– Podpora za dolgoročno načrtovanje vpliva podnebnih sprememb in priprava poročila o snegu pod vplivom podnebnih sprememb.

T2 [POPLAVA] – Izboljšane hidrološke napovedi za boljša poplavna opozorila v regiji SI-AT (Odgovorni projektni partner: A 14)

Izboljšane napovedi poplav z nadgradnjo modelov Mure.

Poplavni scenariji za izboljšavo načrtov zaščite in reševanja ob poplavah s katalogom in zemljevidom poplavnih scenarijev.

Izboljšano spremljanje pretokov rek z nadgradnjo merilnih sistemov.

Ocena vpliva podnebnih sprememb na prihodnji razvoj padavin in poplav ter izdelava poročila o ekstremnih padavinah.

T3 [IZROČANJE] – Nove tehnične metode za razširjanje produktov s ciljem doseganja boljše vidnosti in uporabe informacij glede tveganj in priložnosti, povezanih s snegom in poplavami na območju SI-AT  (Odgovorni projektni partner: ARSO)

  • Izboljšane tehnične metode za dostavo in diseminacijo produktov za opozorila in napoved.
  • Izboljšana dostopnost produktov za opozarjanje in napovedovanje.

T4 [OZAVEŠČANJE] – Izboljšana ozaveščenost in dojemanje  tveganj in priložnosti, povezanih s poplavami in snežno odejo v SI-AT regiji (Odgovorni projektni partner: UM)

  • Izdelava novih oblikovalskih konceptov za bolj razumljive uporabniške produkte.
  • Izboljšano odločanje v procesu plazovnega opozarjanja in pri delu plazovnih komisij ter izdelava plazovnega učbenika in gradiva za izobraževanja.
  • Promocija rezultatov ter izobraževanje.