Zum Inhalt springen

Über das Projekt

POMEN IN REZULTATI PROJEKTA

Programsko območje Slovenija-Avstrija se sooča z izzivi, povezanimi z obilnimi dežnimi in snežnimi padavinami, kot so: poplave, snežni plazovi, velike snežne obremenitve infrastrukture, pomanjkanje snežne odeje za turistične dejavnosti. Opozorila, povezana s temi dogodki, na avstrijsko-slovenski meji trenutno niso usklajena, čeprav se obe državi srečujeta s podobnimi izzivi. To jasno nakazuje na potrebo po uskladitvi in skupnem razvoju vremenskih napovedi in opozoril na avstrijsko-slovenski meji.

Projekt bo prispeval boljše napovedi in opozorila o poplavah, taljenju snega, sneženju, snežni obtežitvi in potencialu za umetno zasneževanje in nevarnostih plazov. Za to bodo projektni partnerji skupaj razvili nove numerične modele in sisteme za monitoring. Za povečanje ozaveščenosti bodo izdelana nova izobraževalna in promocijska gradiva, na ciljne skupine pa bodo tudi neposredno naslovljene delavnice, usposabljanja, seminarji in konference.