Zum Inhalt springen

Startseite

Pozdravljamo vas na spletnih straneh projekta »CROSSRISK, Javna opozorila – zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje«, v katerem se bo v naslednjih treh letih sedem projektnih partnerjev ukvarjalo z zbiranjem podatkov in razvojem novih metod za posredovanje čezmejno usklajenih informacij o padavinah in snežni odeji.

Eden ključnih izzivov v programskem območju SI-AT so nevarnosti, povezane z dežjem in snegom, saj vplivajo na številne dejavnosti obeh držav. V projektu smo združili znanje in spodbudili skupen razvoj na področju napovedovanja in opozarjanja za izboljšanje varnosti ljudi in infrastrukture. Poleg tega bo nudil projekt oporo tudi turizmu, saj bo dvigal ozaveščenost in informiranost uporabnikov čezmejnega alpskega prostora obeh držav in njegovih obiskovalcev.

Med glavnimi učinki projekta so izboljšanje napovedi in opozoril glede dežja, poplav in predvsem snega ter z njim povezanih snežnih plazov, njihova čezmejna usklajenost ter izboljšanje njihove razumljivosti, dostopnosti in razširjenosti. Ob tem bomo izboljšali tudi pretok informacij med pristojnimi in zainteresiranimi ustanovami v obeh državah s čimer se bo dvignila usposobljenost njihovih strokovnjakov in povečala varnost prebivalcev.