Domov

Pozdravljamo vas na spletnih straneh projekta »CROSSRISK, Javna opozorila – zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje«, v katerem se bo v naslednjih treh letih sedem projektnih partnerjev ukvarjalo z zbiranjem podatkov in razvojem novih metod za posredovanje čezmejno usklajenih informacij o padavinah in snežni odeji.

Eden ključnih izzivov v programskem območju SI-AT so nevarnosti, povezane z dežjem in snegom, saj vplivajo na številne dejavnosti obeh držav. V projektu smo združili znanje in spodbudili skupen razvoj na področju napovedovanja in opozarjanja za izboljšanje varnosti ljudi in infrastrukture. Poleg tega bo nudil projekt oporo tudi turizmu, saj bo dvigal ozaveščenost in informiranost uporabnikov čezmejnega alpskega prostora obeh držav in njegovih obiskovalcev.

Med glavnimi učinki projekta so izboljšanje napovedi in opozoril glede dežja, poplav in predvsem snega ter z njim povezanih snežnih plazov, njihova čezmejna usklajenost ter izboljšanje njihove razumljivosti, dostopnosti in razširjenosti. Ob tem bomo izboljšali tudi pretok informacij med pristojnimi in zainteresiranimi ustanovami v obeh državah s čimer se bo dvignila usposobljenost njihovih strokovnjakov in povečala varnost prebivalcev.

Logotipi projektnih partnerjev

Prostor za logotipe projektnih partnerjev.

O projektu

POMEN IN REZULTATI PROJEKTA

Programsko območje Slovenija-Avstrija se sooča z izzivi, povezanimi z obilnimi dežnimi in snežnimi padavinami, kot so: poplave, snežni plazovi, velike snežne obremenitve infrastrukture, pomanjkanje snežne odeje za turistične dejavnosti. Opozorila, povezana s temi dogodki, na avstrijsko-slovenski meji trenutno niso usklajena, čeprav se obe državi srečujeta s podobnimi izzivi. To jasno nakazuje na potrebo po uskladitvi in skupnem razvoju vremenskih napovedi in opozoril na avstrijsko-slovenski meji.

Projekt bo prispeval boljše napovedi in opozorila o poplavah, taljenju snega, sneženju, snežni obtežitvi in potencialu za umetno zasneževanje in nevarnostih plazov. Za to bodo projektni partnerji skupaj razvili nove numerične modele in sisteme za monitoring. Za povečanje ozaveščenosti bodo izdelana nova izobraževalna in promocijska gradiva, na ciljne skupine pa bodo tudi neposredno naslovljene delavnice, usposabljanja, seminarji in konference.

Novice

O spletišču